Mesih ve Bedenler

Kısa zaman önce yakın arkadaşımın başından geçen ve duyduğumda beni de derin derin düşündüren bir konuşmadan bahsetmek istiyorum. Bu konuşmada arkadaşımın kendi düşüncelerini sorgulamasına sebep olan kelime, bir sorunun içinde gizliydi. Bu soru ona ilk sorulduğunda biraz hazırlıksız yakalanmıştı. Arkadaşım inancına dair teolojisini açıklamaya ve savunmaya oldukça alışıktı, fakat bu durum farklıydı. Biriyle eski korkuları … Mesih ve Bedenler okumayı sürdür