Kutsal Kitap’a Göre Duada Ruhsal Disiplin Nasıl Uygulanır?

Bölümü oynat

İletişime doymuş bir kültürde yaşıyor olsak da, bazen kelimelerimiz yetersiz kalır. Ruhumuzda, Tanrı ile sözlerimizle iletişim kurabildiğimizden çok daha derin şeyler birikir.
Hiç daha derin bir düzeyde başka biriyle bağlantı kurmak istediniz, ama kendinizi kelimelerin yüzeyselliğinde kaybolmuş olarak buldunuz mu? Hiç bir şeyi tutkulu bir şekilde dile getirmek istediğiniz, ancak öfkenizi veya kalp kırıklıklarınızı ifade edemediğiniz oldu mu? Sık sık karşı karşıya geldiğimiz şeyi Dostoyevski şu sözlerle ifade eder. “İçimde kelimelere dökemediğim tarifsiz çok şey var.” [İ]
Hristiyanlar, dua sayesinde inandıkları Tanrı ile kişisel bir iletişim kurarlar. Yaratıcısıyla bu yakın ilişkiyi kurmaya can atıyor olsalar da, oturduklarında, diz çöktüklerinde veya dua etmeye devam ettiklerinde, Tanrı’nın halkı kendilerini yavan bir dilin içinde bulur. Çoğu zaman düşünceleri dağınık ve başıboştur:
 “ Tanrım, varlığın için minnettarım… Lütfen bugünü bereketle… Çamaşırları kurutma makinesine koymam gerek… Bu meslektaşım nasıl beni arkamdan vurur? Umarım hak ettiği şey başına gelir! Sanırım mutfak tezgâhının üzerinde yoğurdu unuttum… Ah evet, Tanrım, eşimi, çocuklarımı ve arkadaşlarımı koru. ”
İletişim çağında yaşıyor olsak da, bazen kelimeler yetersizdir. Ruhumuzda, Tanrı ile sözlerle iletişim kurabildiğimizden çok daha fazla şey kalır.

Dua Etmenin Ruhsal Disiplini nedir?
Dua etmenin ruhani disiplini, Hristiyanların Tanrı sözündeki bilgilendirmeleri ve şekillendirmeleri kendi ruhsal dualarında benimsemesidir. Tanrı sözleri, insan mücadelelerinin ve duygularının genişliğini ve derinliğini deneyimleyen insanlar aracılığıyla kaleme alınmıştır. Bu disiplinde, Hristiyanlar İncil yazarlarının ezgilerine, dualarına, ağıtlarına, tepkilerine ve kabullenişlerine kulak verir.

Kutsal Kitap ışığında dua etmek ne değildir?
• Bir kişinin, özellikle duasına arzuladığı cevabı almak için İncil’deki ayetleri bağlamından kopararak kullanması.
• Kişinin Tanrı’yı bir şey yapmaya zorlayabileceği manipülatif bir araç olarak kullanması.
• İncil metnini yanlış yorumlamak ve Tanrı’nın sözünde amaçladığı anlamı bozmak, bütünlüğü göz ardı ederken bağlam dışı bir ayeti uygulamak. Örneğin, bir bilgelik atasözünü alıp bunun bir vaat olduğunu iddia etmek.

Kutsal Kitap ışığında dua etmek nedir?
• Sevdiklerimiz, dünyamız ve kendimiz için Tanrı’ya kendi sözlerimizle dua etmek.
• Kutsal yazıyı kişiselleştirmek ve kendi yaşamımıza uygulayabilmek için dua etmek. Tanrı asıl dinleyiciye ne diyordu? Tanrı bize kendisi veya yolları hakkında neler öğretmek istiyor? Bu prensipleri kendi kültürümüzde ve kendi hayatımızda nasıl uygulayabiliriz?
• Sürekli dua edebilmeye başlamak için Kutsal Yazılar’ı yavaş yavaş ezberlemek.

Kutsal Yazılar, Bize Bu Yazılarla Nasıl Dua Edeceğimizi Öğretir.
Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma boyunca, Tanrı’nın halkı Kutsal Yazılar’la dua etmiştir. Daniel’in Daniel 9’da yazdığı dua, Eski Antlaşma metinlerinde tanınan ifadelerin yanı sıra Yeremya ve Yasanın Tekrarı’ndan belirli bölümleri içerir. [ii]

Elçilerin İşleri 4:24-26’da kaydedilen ilk Hristiyanların duası içinde 146. Mezmur ve 2. Mezmur bölümlerini içerir:  “Ey Efendimiz! Yeri göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin.’’

Çarmıha gerilmenin eziyet verici işkencesi sırasında İsa, 22. Mezmurun ayetiyle Tanrı’ya yakarmıştır. “Tanrım, Tanrım, neden beni terk ettin?” [iii]

Kutsal Yazılarla Dua Etmenin Ruhsal Disiplinini Uygulamak için Öneriler:
• Duanın çeşitli bileşenleri vardır. Sadece Tanrı’ya dünya için sunduğumuz taleplerden değil, aynı zamanda ibadet, şükran ve Tanrı’nın yolundan saptığımıza dair itiraflardan da oluşur.
• Acele etmeyi bir kenara bırakın. Kutsal Yazılar’ı yavaşça okuyun ve Ebedi Tanrı’nın sözlerini derinlemesine düşünün.
• Kişisel düşüncelerin, konuların bir listesini ve geçerli Kutsal Kitap bölümlerini içeren bir “dua defteri” oluşturun.
• Zihninizin başka yere kaymasını önlemek için, dualarınızı kısık sesle söyleyebilir veya dua günlüğüne kaydedebilirsiniz. Müzik hayatınızda özel bir yere sahipse, dualarınızı Tanrı’ya bir ezgi şeklinde söyleyin.
• İncil’de yüreğinizi ve düşüncelerinizi yansıtan ayetler bulun ve bu ayetleri içinde bulunduğunuz duruma uygulayın. Bu ayetleri dua olarak kişiselleştirin.

Kişiselleştirmek ve Dua Etmek İçin Önerilen Kutsal Yazılar:

Tapınma Duası:
“Tanrı’nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O’nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır!
“Rab’bin düşüncesini kim bilebildi?
Ya da kim O’nun öğütçüsü olabildi?”
“Kim Tanrı’ya bir şey verdi ki,
Karşılığını O’ndan isteyebilsin?”
Her şeyin kaynağı O’dur; her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için var oldu. O’na sonsuza dek yücelik olsun! Amin.   (Romalılar 11:33-36)
Ayrıca bakınız: 145. Mezmur ve Vahiy 4: 8, 11.

İtiraf duası:
‘Tanrım, ben günahkâra merhamet et’  (Luka 18:13)
Ayrıca bakınız: 32. Mezmur ve 51. Mezmur

Ruhsal olgunluk için dua:
“Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, ilke tanımayan kişilerin aldatmasıyla sürüklenip kararlılığınızdan sapmamak için bunları önceden bilerek sakının. Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in lütfunda ve O’nu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek O’na yücelik olsun! Amin.” (2. Petrus 3:17-18)
Ayrıca bakınız: Filipililer 2: 5-8 ve İbraniler 12: 1-3

Tanrı’nın iradesini ayırt etmede bilgelik duası:
” Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gözümüz sende.” (2. Tarihler – 20: 12b)
Ayrıca bakınız: Süleyman’ın Özdeyişleri 3: 5-8 ve Koloseliler 1: 9-12.

Acı veren duygusal zamanlar için dua:
“Her yönden sıkıştırılmışız, ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız, ama çaresiz değiliz.  Kovalanıyoruz, ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız, ama yok olmuş değiliz.  İsa’nın yaşamı bedenimizde açıkça görülsün diye İsa’nın ölümünü her an bedenimizde taşıyoruz. Çünkü İsa’nın yaşamı ölümlü bedenimizde açıkça görülsün diye, biz yaşayanlar İsa uğruna sürekli olarak ölüme teslim ediliyoruz. Böylece ölüm bizde, yaşamsa sizde etkin olmaktadır.” (2. Korintliler 4:8-12)
Ayrıca bakınız: 23. Mezmur ve 42. Mezmur

Dua Ederken Ruhsal Disiplin Uygulamak bir Hristiyan’ın Tanrı ile İlişkisini Derinleştirir.

Tanrı’nın kutsal yazılarında insani her tür duygu yoğunluğunu görebiliriz. Tanrı halkı; Tanrı tarafından terk edilmişliği, sevinci, öfkeyi, memnuniyeti, karışıklığı, kaygıyı ve “düşmanlarının” ellerinde uğradıkları yenilgiyi anlatır. Davut, Daniel, Meryem, Pavlus ve İsa’nın dualarında nasıl yakarmaları gerektiğini öğrenen Hristiyanlar, Tanrı’nın niteliklerini kavrayıp Kutsal Yazılar hakkındaki bilgilerini ve anlayışlarını artırırlar. Kutsal Yazılar ışığında dua ettiklerinde, zihinleri yenilenir ve egemen Rab’bin kalbini yansıtmaya başlarlar.

Kutsal Yazılar’daki dualara atıfta bulunarak, N.T. Wright şunları söyler; “Ancak dua, birçok şeyin arasında sadece bir şey değildir. O, görünmeyen bir şekilde akan, yaptığımız her şeyi yenileyerek, anlayamadığımız ve çoğu zaman beklemediğimiz, ancak kendisini gerçek zamanlı olarak tekrar ve tekrar kanıtlayan şekillerde gerçekleşen gizli bir akarsu gibidir. Bu nedenle, İsa’nın kendisinden, ilk Hristiyanlara dek yazılan duaları, ezbere öğrenmeye değer. Bu şekilde, yürürken, otobüsü beklerken, patatesleri soyarken ya da uykuya dalarken içinizden bunu sürdürebilirsiniz. Düşüncelerimize ve duygularımıza güç veren gizli bir müzik gibi… Daha sonra doğaçlama yapabileceğimiz, harmoniler ve yeni ritimler ekleyerek öğrenebileceğimiz bir müzik. ”[iv]

Umalım ki tüm Hristiyanlar Tanrı’nın Sözü’nün onlara boş dönmeyeceğini bilerek kendilerini dua etmeye adayabilsinler.

“Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin.” (Koloseliler 4: 2)
“Çünkü benim düşüncelerim
Sizin düşünceleriniz değil,
Sizin yollarınız benim yollarım değil” diyor RAB.
 “Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse,
Yollarım da sizin yollarınızdan,
Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.
Gökten inen yağmur ve kar,
Toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden,
Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden
Nasıl göğe dönmezse,
Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır.
Bana boş dönmeyecek,
İstemimi yerine getirecek,
Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.
Sevinçle çıkacak,
Esenlikle geri götürüleceksiniz.
Dağlar, tepeler önünüzde sevinçle çığıracak,
Kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak.
Dikenli çalı yerine çam,
Isırgan yerine mersin ağacı bitecek.
Bunlar bana ün getirecek,
Yok olmayan sonsuz bir belirti olacak.” ( Yeşeya 55: 8-13)

Yazar: Trina Dofflemyer
Çeviri:
Senem Ekener

[i] Fyodor Dostoevsky, The Adolescent, page 43.
[ii] See Deuteronomy 28:15-68 and Jeremiah 25:1-14; 32:16-23, among others.
[iii] See Matthew 27:46; Mark 15:34.
[iv] Wright, N.T. New Testament Prayer for Everyone, ix.

Admin
Tarafından yayımlandı
Admin
Tartışmaya katılın

Diğer makaleler

FideCultura

Son eklenenler

Bölüm 86