GösterBilim

Bilim: Modern Yegâne Kurtarıcımız Mı? (1)

Tanımları Netleştirmek: Bilim mi, Bilimcilik mi? Korona virüsü nedeniyle bilimsel çalışmalara yapılan vurgu her geçen gün artıyor. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmak gerekir. Bilim, insanın kullandığı oldukça faydalı bir araçtır. Birçok alanda...

Hristiyan İnancı Akla Uygun Mudur? (1)

Son iki yazı boyunca bilimsel anlayışın hâkim olduğu bir dünyada inancın –düşünülenin ve dile getirilenin aksine– hala önemli bir konuma ve işleve sahip olduğunu gördük. Fakat geride bir soru daha kaldı: Peki, Hristiyan inancı tutarlı ve akla uygun...

Hristiyan İnancı Akla Uygun Mudur? (2)

Bir önceki yazıda Hristiyan inancında iman kavramına yönelik popüler itirazları ve Kutsal Kitap temelinde iman kavramını ele almıştık. Şimdi ise şu soru gündeme gelmektedir: Tamam, Hristiyanlık iman tarifini aklı ve kanıtları dışarıda tutmayarak...

FideCultura

Son eklenenler