GösterVarsayım

Doğuş Bayramı (Noel) ve Varsayımlar

XX. yüzyıla kadar evrenin sonsuz olduğu varsayılıyordu. Bu varsayım Aristo’dan ödünç alınan dönemin hâkim kozmolojik görüşüydü. Einstein’nın ünlü ‘Görelilik Teorisi’nin ardından 1920’li yıllarda Rus kozmolog ve matematikçi Alexander...

Saçma olduğu için mi inanıyorum?

‘Credo quia absurdum’ Latince bir sözdür ve şu anlama gelir: İnanıyorum çünkü saçmadır. Tertullian’a atfedilen bu sözle onun ve onunla birlikte Hristiyan inancının mantıklı olmayan bir görüş olduğu ileri sürülmektedir. Peki, bu iddia Tertullian’ın...

Basit, Gerçekten Basit Mi?

Günlük dilde ‘basit’ sözcüğünü birçok farklı şekilde ve yaygın olarak kullanırız. Bu kullanım alanlarından birisi de ilahiyat yani teolojidir. Etimolojik olarak baktığımızda “basit” kelimesi Arapça kökenli olup, düz, engelsiz, kolay, yalın...

FideCultura

Son eklenenler