Hakkımızda

İnanç ve Kültür Araştırma ve Yaygınlaştırma Derneği, kısa adıyla FideCultura 12 Şubat 2021’de kuruldu. Derneğimiz, tüzüğünde yer alan tüm faaliyet alanlarında hizmet vermeyi, etkinlik düzenlemeyi, içerik ve projeler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunlar aracılığıyla sivil topluma inanç ve kültür alanlarında uygar iletişim metotlarıyla bir artı değer katabilmeyi diliyoruz. Web sitemizdeki tüm içeriklerden faydalanabilir, etkinlik ve projelerimize katılabilirsiniz.
Tüm görüş, soru ve önerileriniz için bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

FideCultura, Latince Fidem (İnanç) ve Cultura (Kültür) kelimelerinin birleşimiyle oluşturulmuştur.

Derneğin Faaliyet Alanları, Çalışma Konuları ve Metotları: 

Dernek, sosyal, kültürel, din ve inançlar alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyetler gösterir. 

1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası çalışma, seminer, sempozyum, araştırma ve panellere katılmak. Araştırmacıların ulusal ve uluslararası çalışmalara katılımını desteklemek. Gerektiğinde finansal destek olmak, burs vermek.
2-Kurs, çalıştay, seminer, konferans ve panel gibi eğitici ve geliştirici çalışmaları düzenlemek.
3-Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, yaygınlaştırmak, dokümantasyon merkezi, kütüphane oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine ve halka dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, internet sitesi kurmak ve diğer teknolojik imkanlardan yararlanmak
4- Kutsal Kitap, Hristiyanlık ve diğer dinlerle inançların tanıtılması için çalışmalar yapmak.
5- Kutsal Kitap, Hristiyanlık ve diğer dinlerle inançların bilinmesi, araştırılması ve üzerinde çalışılabilmesi için gerekli donatıları hazırlamak, araştırmacıları teşvik etmek, araştırmacılara yardım etmek.
 6-Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
7-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
8-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
9-Üyelerinin ve halkın yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için gerekli izinler alınarak lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
10-Üyeleri arasında ve halk ile beşeri münasebetlerin geliştirilmesi, devam ettirilmesi ve yeni üyeler kazanmak için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, kamp, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, eğitim bursu vermek.
11-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, bunların bağışını kabul etmek.
12-Gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
13-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

Dernek Ekibimiz:

Senem Ekener – Kurucu Başkan / Konuşmacı [email protected]
Serda Sez – Kurucu Üye / Editör / Yazar [email protected]

FideCultura

Son eklenenler